Nagroda Karty Różnorodności 2024 – Głosowanie Internautów

Nagroda Karty Różnorodności zostanie przyznana podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności w 2024 roku. Organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydarzenie wpisuje się w obchody European Diversity Month pod egidą Komisji Europejskiej i EU Diversity Charters Platform.

Nagroda przyznawana jest firmom, organizacjom, samorządom i instytucjom aktywnym w zakresie upowszechniania wartości DEI (diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie) w Polsce, w tym w szczególności w obszarze promocji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Głosowanie internautów

Głosowanie internatów trwa do 10 kwietnia 2024 r. Nagroda internautów wraz z pozostałymi wyróżnieniami zostaną przyznane w 23 kwietnia podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności w Concordia Design we Wrocławiu.

Do tegorocznej edycji przesłano 129 zgłoszeń. Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą zgłaszać firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury oraz instytucje publiczne.

Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach:

  • DEI w biznesie,
  • DEI w sektorze pozabiznesowym
  • DEI w samorządach.

W kategorii DEI w biznesie zostaną wyłonieni laureaci_tki w obszarach:

  • Partnerstwo – nagroda za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością.
  • Aktywizm korporacyjny – nagroda za zabranie głosu w sprawie ważnej społecznie
  • Prawa dziecka w biznesie – nagroda za respektowania praw dzieci w kontekście oddziaływania podmiotu.
  • Wolontariat pracowniczy – nagroda za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością.
  • Nowatorskie podejście – nagroda za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością.

Zagłosuj »